Bu-Mi is Gilbert de Nijs

Gilbert de Nijs is een verbinder in hart en nieren. Sinds 2001 adviseert en inspireert hij bedrijven, organisaties en maatschappelijke vernieuwers op het gebied van duurzaamheid. Hij denkt daarbij niet alleen aan innovaties en technologisch hoogstaande ontwikkelingen, maar vooral ook aan de rol van de mens hierin en aan diens leefwereld.

“Op welke – duurzame – manier kun je een ruimte inrichten, zodat deze optimaal aansluit bij de manier waarop mensen gebruikmaken van die ruimte en je hen inspireert om hun werk- of levensdoelen spelenderwijs te behalen?”

In zijn zoektocht naar het antwoord op deze vraag, combineert Gilbert zijn kennis als ingenieur met zijn kwaliteiten als verbinder, een rol die hij ongemerkt van huis uit meekreeg. Als kind van een ouders met een Nederlands en Indonesische achtergrond had hij jarenlang het gevoel de verbinding te missen. Tot hij een reis naar Indonesië maakte en zich realiseerde dat hijzelf de verbinding is en dat beide culturen nodig zijn om tot bloei te komen.

Bu-Mi vertegenwoordigt die verbinding tussen culturen, tussen mensen en organisaties, tussen harde en zachte technologie, tussen fysieke en sociale aspecten. Bumi is Indonesisch voor ‘aarde’ en verwijst niet alleen naar de planeet waarop wij leven, maar ook naar het fundament waarop we bouwen en de mentaliteit die nodig is om dat op een duurzame manier te doen, hier en in het nu.