BU-MI

Ontwikkelt ruimtes die beter werken voor de wereld en de mens.

Wij helpen organisaties om duurzame ruimtes te ontwikkelen die toekomstbestendig zijn en een positieve impact hebben op de mensen in deze ruimtes en op de planeet. Onze intentie is het combineren van People en Planet. We noemen dit het creëren van ruimtes met hart voor planeet en mens.

PLANET

Wij helpen organisaties omgeving en ruimtes duurzaam en toekomstbestendig te realiseren. Hierin streven naar we de natuurlijke processen en balansen zoveel mogelijk in acht te nemen. Dit doen we integraal op het gebied van energie, materialen en water.

PEOPLE

Evolutie heeft ons brein gevormd zodat het zo goed mogelijk onze natuurlijke belangen dient en de mens (pro) actief op zijn omgeving kan reageren. Wanneer onze moderne omgeving en deze natuurlijke belangen op cruciale punten van elkaar afwijken, kunnen er problemen in het mentale systeem ontstaan. Wij helpen organisaties om de moderne (werk)omgeving op onze natuurlijke belangen aan te laten sluiten.

WERKWIJZE

Ruimte met een hart, van visie tot ontwerp.

 • Een helder overzicht van de verschillende stakeholders en hun individuele en gezamenlijke doelen.
 • Definitie van de visie  en wenslijst van de ruimte.
 • Vertaling van visie/ambitie naar een dashboard van KPI’s.
 • Rapportage van de huidige situatie m.b.t. tot de visie.
 • “Nulmeting” van de KPI’s.
 • In kaart brengen van relevante certificeringen en subsidies.
 • Selectie van aanpassingen inclusief business case.
 • Programma van aanpak voor de implementatie van de aanpassingen.
 • Selectie van certificering en subsidies.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP.

De effectiviteit van een ruimte wordt bepaald door de mate waarin het aansluit bij de menselijke natuur Een ontwerp is pas functioneel als het gebaseerd is op de gemeenschappelijke ideeën van de mensen die er gebruik van maken Een duurzame planeet is essentieel voor de mens

Projecten

Dit is een selectie van projecten waar BU-MI aan gewerkt heeft.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

 1. Visie en haalbaarheidsonderzoek naar Energieneutraal Zuidbroek te Apeldoorn: Zuidbroek is een nieuwbouwwijk van ca. 3.300 woningen. Hierbij zijn verschillende duurzame energietechnieken (wind, zon, bodem, water, lucht) geanalyseerd.
 2. Duurzame masterplan op het gebied van energie (warmte, koude, gas, elektriciteit) en water (drinkwater en riolering) voor High Tech Campus in Rusland: High Tech Campus met o.a onderwijs-, leisure-, horeca- en woongebouwen met een totaal bruto vloeroppervlak van ca. 700.000 m2.
 3. Integrale bouwfysische en energietechnische beoordeling van comfortklachten Oostereiland te Hoorn: Het complex omvat woningen, kantoren, museum, bioscoop en een brasserie hotel.
 4. Verduurzaming van de energievoorziening van Utopia te Rotterdam: Utopia is een coöperatieve vereniging in Rotterdam welke gevestigd is in een watertoren, meerdere hallen, werkplaatsen, ateliers en woonruimtes en een café en restaurant.. De leden wonen en werken al 30 jaar bij de watertoren en houden zich bezig met kunst, cultuur en techniek.

Community

Community

Community host en interim manager van Impact Hub Rotterdam:

Impact Hub Rotterdam is onderdeel van de internationale Impact Hub community van social innovators met meer dan 15.000 leden in 80+ locaties. Impact Hub Rotterdam inspireert, helpt en verbind professionals in duurzaamheid door een sterk netwerk te bouwen en te faciliteren, evenementen te organiseren, werkplekken te bieden en acceleratie programma’s te ontwikkelen.

Onderzoek

Onderzoek

Begeleiding van studenten van Haagse Hogeschool IDE bij het project Future Cities in het kader van het vak Futuring (scenario denken)

OVER BU-MI

BU-MI is Gilbert de Nijs

Gilbert de Nijs is een  inhoudelijk expert op het gebied van duurzaamheid en een verbinder in hart en nieren. Sinds 2001 adviseert en inspireert hij bedrijven, organisaties en maatschappelijke vernieuwers op het gebied van duurzaamheid. Hij denkt daarbij niet alleen aan innovaties en technologisch hoogstaande ontwikkelingen, maar vooral ook aan de rol van de mens hierin en aan diens leefwereld. “Op welke – duurzame – manier kun je een ruimte inrichten, zodat deze optimaal aansluit bij de manier waarop mensen gebruikmaken van die ruimte en je hen inspireert om hun werk- of levensdoelen spelenderwijs te behalen?”

In zijn zoektocht naar het antwoord op deze vraag, combineert Gilbert zijn kennis als ingenieur met zijn kwaliteiten als verbinder, een rol die hij ongemerkt van huis uit meekreeg. Als kind van een ouders met een Nederlands en Indonesische achtergrond had hij jarenlang het gevoel de verbinding te missen. Tot hij een reis naar Indonesië maakte en zich realiseerde dat hijzelf de verbinding is en dat beide culturen nodig zijn om tot bloei te komen.

Bu-Mi vertegenwoordigt die verbinding tussen culturen, tussen mensen en organisaties, tussen harde en zachte technologie, tussen fysieke en sociale aspecten. Bumi is Indonesisch voor ‘aarde’ en verwijst niet alleen naar de planeet waarop wij leven, maar ook naar het fundament waarop we bouwen en de mentaliteit die nodig is om dat op een duurzame manier te doen, hier en in het nu.